När du planerar din DITECbehandling eller rekonditionering, tänk på att vi har ca 4-5 veckors framförhållning under våren. Välkommen!