1/3 2016 sker en prishöjning på de flesta bilvårdstjänsterna.