Vintern är utan tvekan den period som lackskyddet bäst fyller sin funktion att hålla bilen lättvättad! Därför är den lämpligaste perioden att behandla lacken nu! Du får det enklare att skölja av bilen med avfettning och högtryckstvätt och kommer inte behöva svampa särskilt ofta! Välkommen att disskutera vilken typ av behandling din lack behöver!