Gula löv och kyliga vindar, hösten är här!

Höstens biltvätt är ganska lik den på sommaren, insektsrengöring i fronten och alkalisk avfettning på resten. Vid behov en petroleumbaserad avfettning längs sidor och i bak på bilen. Tänk på att en del nerfallna löv kan fräta i lacken om de får ligga kvar och är blöta.

Ett annat tips är att hålla dräneringshålen nedanför vindrutan under motorhuven rena från löv och barr som fallit ner.

När första saltbilen kommer ut på vägarna kommer du få börja använda en petroleumavfettning varje gång vid biltvätten för att få bort den smuts som stänkt upp från vägbanan. Lycka till!