Att tvätta bilen vintertid kan vara ett tidsödande projekt som ändå slutar med att du har en massa smuts kvar på lacken.

Här kommer några enkla tips för att du ska få ett bättre resultat när du tvättar bilen vintertid.

  1. Bilen ska vara torr och plusgrader i lackytan när avfettning läggs på.
  2. Välj en avfettning som löser petroleumsmuts vintertid, när du sprayar på den ska det omgående börja rinna som bruna draperier. Det ska synas att den löser smutsen! (Se bild)
  3. Spola med högtryck lugnt och metodiskt underifrån och upp del för del. (Se bild)
  4. Nu kan du svampa bilen försiktigt, eller så nöjer du dig här och låter fartvinden torka bilen.
  5. Det viktigaste är att tvätta bilen ofta om man kör dagligen, ju mer sällan du tvättar desto mer metallpartiklar hinner sätta sig i smutsen och sen etsa fast i lackytan och lämna små missfärgningar. (Se bild) Dom får vi bort men för lekman kan det vara svårt!
  6. Har du en Ditecbehandlad bil är proceduren densamma, men det kommer bli enklare och ge bättre resultat efter avspolningen.
Innan avfettning.
Med kallavfettning på, redo att spolas.
Den upplösta smutsen spolas av underifrån och uppåt i lugnt och metodiskt tempo, panel för panel!
Små prickar kvar efter tvätten, det är oftast små metallpartiklar som vi tar bort med en special-lera eller en syra. Tvätta bilen ofta så minskar mängden partiklar!